Workconnection

arbeidsdeskundig adviesbureau voor werknemers, werkgevers en overheidsinstellingen

Workconnection

arbeidsdeskundig adviesbureau voor werknemers, werkgevers en overheidsinstellingen

Workconnection

arbeidsdeskundig adviesbureau voor werknemers, werkgevers en overheidsinstellingen

Workconnection

arbeidsdeskundig adviesbureau voor werknemers, werkgevers en overheidsinstellingen

Ziekteverzuim, re-integratie en arbeidsdeskundig advies

Wil je arbeidsdeskundig advies? Wil je begeleiding bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer? Moet je een medewerker ontslaan omdat hij niet functioneert? Of overweeg je een vertrouwenspersoon te benoemen en zoek je een externe partij?

Workconnection stelt zich altijd constructief op en is onafhankelijk en deskundig. Verder kunnen we goed luisteren en zijn we begripvol – tot op zekere hoogte, want er moeten resultaten worden geboekt. We vinden het onze taak om je bij de les te houden. Bovendien moet je als werkgever aan de regels voldoen.

Als werkgever kun je bij ons terecht met vragen over

Contact

Zullen we een afspraak maken? Dan nemen we al je vragen door. 

Bel 050 31 88 346 of klik hieronder.

Zieke medewerker? Wij denken mee

Als je te maken hebt met een werknemer die langdurig ziek is, is dat moeilijk voor je werknemer, maar ook voor jou als werkgever. Jij wilt dat je medewerker gauw weer beter is en zich kan inzetten voor je bedrijf, en je medewerker wil het liefst aan de slag op een manier die past bij zijn capaciteiten en zijn belastbaarheid.

Dan heb je behoefte aan een partij die zowel met jou als met je medewerker meedenkt. Die kan bemiddelen bij verschillen van inzicht en als verbindende factor kan werken. Workconnection kijkt naar jouw verwachtingen en die van je werknemer en zoekt naar een geschikte oplossing die voor beide partijen bevredigend is. Daarnaast kennen we de regels van de Wet Verbetering Poortwachter. Een complexe wet, waar je wel aan moet voldoen. Daar helpen we je bij.

Re-integratie, 1e spoor

In het 1e spoor van re-integratie horen alle activiteiten die zijn gericht op werkhervatting in de eigen organisatie. Daarbij wordt van jou als werkgever het nodige verwacht; onder andere dat je je best doet de zieke medewerker passend werk te bieden.

Het heeft natuurlijk de voorkeur dat de werknemer zijn oude werk weer oppakt, desnoods gedeeltelijk, bijvoorbeeld door het werk te verlichten of voor een deel over te dragen aan collega’s. Gaat dit niet, dan moet je in je eigen bedrijf op zoek naar andere mogelijkheden om passend werk te bieden.

Als werkgever en werknemer moeten jullie alle hervattingsmogelijkheden binnen de eigen organisatie blijven onderzoeken zolang het dienstverband duurt, dus ook na een wijziging in de belastbaarheid of een wijziging in de organisatie.

Workconnection en re-integratie, 1e spoor

Workconnection kan je helpen met het

 • inventariseren van alle functies in de organisatie op en onder het niveau van de arbeidsongeschikte werknemer
 • beoordelen in hoeverre deze functies geschikt zijn voor deze werknemer door de belasting van elke functie te vergelijken met de belastbaarheid van de werknemer en te kijken naar zijn bekwaamheden
 • voeren van gesprekken over de re-integratie
 • begeleiden en vastleggen van het gehele traject.

Re-integratie, 2e spoor

Kan je re-integrerende medewerker op geen enkele manier weer aan het werk in je eigen organisatie? Dan moet je elders de mogelijkheden actief onderzoeken. De duur van dit 2e-spoortraject is deels afhankelijk van jouw wensen als werkgever en deels van de situatie en problematiek van de werknemer.

Ook in dit traject is een zorgvuldige administratie essentieel. Je moet namelijk altijd kunnen aantonen dat je al het mogelijke hebt gedaan om je werknemer weer aan het werk te helpen. Mocht het niet lukken nieuw werk te vinden voordat er een WIA-uitkering wordt aangevraagd, dan kun je de ‘Poortwachtertoets’ met vertrouwen tegemoetzien als je alles goed hebt vastgelegd.

Workconnection en re-integratie, 2e spoor

Workconnection kan het 2e-spoortraject van begin tot eind begeleiden en alle stappen en activiteiten vastleggen. We gaan voor optimaal resultaat en denken in oplossingen, waarbij we rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker. Ook houden we zijn motivatie scherp in de gaten.

Arbeidsdeskundig advies

Heeft een van je medewerkers te maken met ziekte, een ongeval of een arbeidshandicap? Dan is er vaak extra aandacht nodig om zijn belastbaarheid en arbeidsbelasting in balans te brengen. Wat kan de medewerker aan, wat zijn de belemmeringen en beperkingen? Hoe zwaar is het werk eigenlijk? Kunnen taken en functies worden aangepast? En heeft dat misschien consequenties voor zijn contract of uitkering? De arbeidsdeskundigen van Workconnection helpen je om dit soort vragen te beantwoorden. Onafhankelijk, ervaren en constructief.

Workconnection en arbeidsdeskundig advies

In Nederland heeft iedereen het recht en de plicht om naar vermogen te werken. De kracht van Workconnection is dat we oog hebben voor zowel het recht als de plicht. Gericht op een gemeenschappelijke oplossing houden we jou én de werknemer bij de les.
Onze specialisten in mens, werk en inkomen weten hoe mensen in een beroep functioneren, hebben zicht op beperkingen en herkennen stagnatiefenomenen. Ze weten wat een functie van iemand eist en wat de gevolgen zijn voor salaris of uitkering als iemands verdiencapaciteit afneemt. Hierdoor kunnen ze op individueel niveau de disbalans tussen mens, werk en inkomen beoordelen, herstellen en voorkomen. We adviseren je graag.

Outplacement

Er kunnen verschillende redenen zijn om te kiezen voor outplacement:

 • disfunctioneren
 • geen doorgroeimogelijkheden
 • reorganisatie van je bedrijf

Als een werknemer langer dan twee jaar in dienst is, ben je als werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen. Deze vergoeding kan worden ingezet voor een outplacementtraject. Het doel van dit traject is om je werknemer in staat te stellen een nieuwe baan te vinden die bij hem past.

Het aanbieden van outplacement kan je bedrijfsreputatie gunstig beïnvloeden. Als jij en je werknemer in goede harmonie uit elkaar gaan, maakt dat een positieve indruk op het overige personeel en je zakelijke relaties.

Workconnection en outplacement

Voor outplacement biedt Workconnection trajecten op maat aan. Elke situatie vraagt om een specifieke aanpak. Ons doel is om je werknemer zo efficiënt mogelijk aan nieuw werk te helpen en de werkrelatie op een positieve manier af te sluiten.

Workconnection helpt je medewerker ontdekken

 • welke werkwaarden voor hem belangrijk zijn
 • hoe die tot uitdrukking moeten komen in een baan
 • wat zijn eigen mogelijkheden zijn
 • hoe hij een concreet plan maakt, gericht op gedrag en acties

Op basis hiervan maken we een koppeling met beroepen en banen. Coaching en sollicitatietraining zijn onderdelen van een outplacementtraject.

Vertrouwenspersoon

Discriminatie, intimidatie, pesten, agressie en geweld zijn ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Ze hebben grote invloed op de sfeer en de gezondheid van je medewerkers. Een externe vertrouwenspersoon is een laagdrempelige en doeltreffende voorziening voor mensen die ongewenst gedrag willen melden. Een vertrouwenspersoon biedt niet alleen een luisterend oor, maar kan ook uitleggen wat er binnen het beleid van de organisatie kan worden gedaan om de situatie op te lossen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De kernactiviteiten van een vertrouwenspersoon zijn:

 • opvang en begeleiding van de melder van ongewenst gedrag
 • samen met de melder zoeken naar (informele) oplossingen
 • signaleren en gevraagd en ongevraagd adviseren van de organisatie.

De inzet van een vertrouwenspersoon is een belangrijk aspect van je streven naar een goed werkklimaat. De mogelijkheid om als melder van ongewenst gedrag je verhaal te kunnen doen in vertrouwen en in een veilige omgeving, leidt tot minder verzuim en voorkomt escalaties.

Workconnection kan je op verschillende manieren helpen:

 • een externe vertrouwenspersoon leveren
 • je personeel voorlichten
 • een interne vertrouwenspersoon trainen en ondersteunen.

Assessments

Een assessment wordt ingezet om iemands competenties te beoordelen. Dat kan zinvol zijn bij re-integratie of loopbaanontwikkeling. Het is essentieel dat degene die een assessment afneemt, over de nodige deskundigheid, ervaring en zorgvuldigheid beschikt. Voor het afnemen van een assessment worden instrumenten gebruikt als intelligentietests, persoonlijkheidsvragenlijsten, interviews en/of werksimulaties.

Workconnection en assessments

Deskundig, ervaren en zorgvuldig? Natuurlijk verzorgt Workconnection assessments! We richten ons daarbij met name op ontwikkeling en selectie.

Gaat het om ontwikkeling, dan kijken we naar de mogelijkheden van de medewerker. Vooraf bepalen we in goed overleg welke eigenschappen belangrijk zijn om te meten tijdens het assessment.

Onze aanpak van ontwikkelassessments is zelfs uniek. Wij activeren namelijk de motivatie van je personeel door hen zelf actief te laten meedenken over de gebieden waarin ze zich willen ontwikkelen. Dat versterkt de motivatie. Om deze motivatie vast te houden kan een medewerker aansluitend een coaching-traject doorlopen.

Ook bij selectie, als we de beste match tussen functie en persoon voor je zoeken, bespreken we vooraf welke competenties de kandidaat in huis moet hebben. Zodra de beoordeling is afgerond, krijg je een onderbouwd advies en een rapport van ons.