Regievoering: nieuwe taak binnen de inburgering

Het uitgangspunt is, dat inburgering alleen succesvol kan worden aangepakt met inzet van verschillende partijen en disciplines bij het ondersteunen van de statushouder.