Workconnection

arbeidsdeskundig adviesbureau voor werknemers, werkgevers en overheidsinstellingen

Workconnection

arbeidsdeskundig adviesbureau voor werknemers, werkgevers en overheidsinstellingen

Workconnection

arbeidsdeskundig adviesbureau voor werknemers, werkgevers en overheidsinstellingen

Workconnection

arbeidsdeskundig adviesbureau voor werknemers, werkgevers en overheidsinstellingen

Detachering, projectmanagement en arbeidsdeskundig advies

Als vaste partner van meerdere gemeenten en het UWV heeft Workconnection een lange staat van dienst in de overheidswereld. Behalve vanwege onze expertise en jarenlange ervaring werken overheden en het UWV met ons omdat we ons proactief opstellen, zeer betrokken zijn en een effectieve werkwijze hanteren. Nog meer voordelen van samenwerken met Workconnection? We kunnen op strategisch en beleidsniveau meedenken en adviseren. En dat doen we vol overgave!

Gemeenten en UWV kunnen bij Workconnection terecht voor

Contact

Behoefte aan een gesprek?
Wij ook!
We maken graag een afspraak met je.

Bel 050 31 88 346 of klik hieronder.

Detachering van professionals

Workconnection levert uitsluitend ervaren detacheringskrachten met een plus; mensen die meer bieden dan in eerste instantie wordt gevraagd in de functieomschrijving.

Een professional van Workconnection heeft altijd een voorsprong als het gaat om enthousiasme, onconventionaliteit en resultaatgerichtheid. Werknemers die via Workconnection aan de slag gaan, worden gedreven door ambitie en de wil zichzelf continu te verbeteren. Workconnection ondersteunt uw organisatie met experts die werkzaam zijn op het snijvlak van bedrijfsleven en overheid. Onze ervaren professionals hebben hebben opgedaan in de sociale dienstverlening van overheidsinstanties. De functies die we kunnen vervullen, vallen binnen het sociale domein van de overheid op universitair en HBO-niveau.

Projectmanagement

Workconnection heeft een rijke ervaring met projectmanagement binnen de overheid. Bijvoorbeeld met projecten op het gebied van nazorg aan ex-gedetineerden, asielzoekers en statushouders, of werk-leertrajecten.
Workconnection bedenkt de projecten en voert ze in goede samenwerking met de organisatie zelfstandig uit. Het uitgangspunt daarbij is dat de mensen in het project zich ontwikkelen op hun eigen niveau.

Arbeidsdeskundig advies

Is er sprake van ziekte, een ongeval of een arbeidshandicap? Dan is er vaak extra aandacht nodig om de belastbaarheid en arbeidsbelasting in balans te brengen. Wat kan iemand aan? Heeft dat misschien consequenties voor de uitkering? De arbeidsdeskundigen van Workconnection zijn ervaren en constructief, en helpen je om dit soort vragen te beantwoorden.

Iedereen heeft het recht en de plicht om naar vermogen te werken. De kracht van Workconnection is dat we oog hebben voor beide. Onze professionals zijn goed in inventariseren en analyseren. We bekijken wat mensen wel en niet kunnen en zorgen er vervolgens voor dat ze passend werk vinden.

Re-integratietrajecten

Voor mensen die al een tijd zonder werk zitten en een uitkering ontvangen, is het soms moeilijk om weer aan de slag te gaan. Workconnection onderzoekt wat de belemmeringen zijn om aan de slag te gaan. We besteden aandacht aan het verhogen van hun fysieke en psychische weerbaarheid en kijken daarbij ook naar problematiek rondom zorg en verslaving. Als mensen maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, kijken we altijd naar wat ze nog wél kunnen.

Werkfit

Workconnection motiveert en activeert mensen die een uitkering krijgen om weer in het arbeidsproces te raken. We stimuleren hen om dingen te ondernemen die ervoor zorgen dat ze weer  in een bepaald ritme komen. Bijvoorbeeld door te gaan sporten bij een sportvereniging, of om vrijwilligerswerk te gaan doen. Vanuit die situatie bekijken we of we een traject in kunnen waarin we gaan zoeken naar werk.

Trajecten naar werk

Als mensen klaar zijn om de arbeidsmarkt weer te betreden, maar hier ondersteuning bij nodig hebben, begeleidt Workconnection dat hele traject. We leren mensen waar ze de juiste vacatures moeten zoeken, hoe ze hun persoonlijke netwerk kunnen inzetten en hoe ze adequaat kunnen solliciteren.

Sociale activering

Ons doel is om mensen duurzaam inzetbaar te maken en ervoor te zorgen dat ze weer zelfredzaam worden in de maatschappij. Er is namelijk ook een ethische kant aan niet participeren: wat je kunt bijdragen aan de samenleving, moet je daadwerkelijk bijdragen. Iedereen aan het werk is waar we naar streven. De stappen die naar dat einddoel leiden – weten wie je bent en wat je kracht is – zijn daarvoor van essentieel belang.

Jobcoaching

Jobcoaching is een goede manier om de werkcompetenties van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten groeien, zodat autonome deelname aan arbeid mogelijk wordt en blijft. In een optimale situatie slagen werkgever en werknemer er samen in om de werknemer zelfstandig te laten functioneren, dus zonder inzet van een jobcoach. Soms blijft ondersteuning van een jobcoach nodig om duurzame inzetbaarheid te borgen.

Workconnection biedt ervaren en onafhankelijke jobcoaches aan. Zij helpen de medewerkers in hun eigen ontwikkeling. Met een persoonlijk coachingsprogramma ondersteunen onze experts in jobcoaching de medewerkers op hun werk.

Wat houdt een jobcoaching traject in?

Een jobcoaching traject is voor elke medewerker anders. Het is altijd maatwerk. Iedereen heeft immers zijn eigen verhaal. Je creëert voor elk individu de perfecte omstandigheden voor een duurzaam dienstverband.

De jobcoach ondersteunt ook jou als werkgever bij de afstemming met je medewerker en bij het vormgeven van de best mogelijke manier om ervoor te zorgen dat de medewerker duurzaam zonder jobcoach kan functioneren.

Wat doet een jobcoach?

  • Een jobcoach ondersteunt werkgever en collega’s bij de afstemming met de medewerker
  • Een jobcoach maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de medewerker
  • Een jobcoach is betrokken bij het inwerkproces
  • Een jobcoach traint werknemers- en sociale vaardigheden op de werkvloer
  • Een jobcoach evalueert de voortgang en zet een actieplan uit
  • Een jobcoach zorgt voor afstemming met de andere levensgebieden om zo goed mogelijk te kunnen werken.

Groepstraining

Workconnection heeft een groepstraining ontwikkeld voor werkzoekenden: Kern je Kracht. In deze training gaan we aan de slag met de werkzame ingrediënten voor een werkzoekende:

  • Het bevorderen van leerdoeloriëntatie bij het zoeken naar werk
  • Anders kijken naar faalervaringen. Wat kun je ervan leren?
  • Inzicht krijgen in eigen kernkwaliteiten en mogelijkheden
  • Vertrouwen opbouwen in eigen vaardigheden

De Kern je Kracht training zet de deelnemers in hun eigen kracht.

Asielzoekers – Statushouders

Wil je je als gemeente sterk maken voor de integratie van asielzoekers en statushouders? Zoek je een partner die niet alleen betrokkenheid toont, maar ook over uitgebreide expertise beschikt en de beste resultaten behaalt? Workconnection is oprecht geïnteresseerd in de persoon achter de asielzoeker / statushouder. We maken bij de uitvoering van ons werk onder andere gebruik van assessments in de eigen taal van de asielzoeker / statushouder. We onderzoeken of de cliënt met bepaalde problematiek te maken heeft, over welke kennis en vaardigheden hij of zij beschikt en wat dat betekent voor participatie en de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit doen we in zeer nauwe samenwerking met de NOA BV. We kijken holistisch en integraal, waarbij gewenst gedrag en de borging hiervan van essentieel belang is.

Workconnection heeft een eigen methodiek ontwikkeld op het gebied van inburgering. Meerdere gemeenten en ROC’s maken in beleidsontwikkeling en uitvoering gebruik van onze diensten.

folder inburgering

Maak een afspraak